Забележителности

Късноримската крепост „Карасура“

Късноримската крепост „Карасура“ се намира на няколко километра източно от село Рупките в посока на село Свобода.
Основната ѝ (северна) част е посторена върху праисторическа селищна могила. Първите следи от човешка дейност датират от V хил. пр. Хр. и с известни прекъсвания продължават до XIII век. Най-значителните останки от живот са от Енеолита до Средния бронз (IV-III хил. пр. Хр.).
През Късната античност и Средновековието там израства град, обхващащ и територии извън античните крепостни стени. Разкрити са две раннохристиянски базилики. Разкрити са три порти, десет кули, църковни и жилищни постройки, както в укрепената част, така и извън нея.

Mестност Чирпанска кория

Защитена местност „Чирпанска кория“ е вековна дъбова гора, обявена за природна забележителност през 1966 г. от тогавашното Министерството на горите и горската промишленост. Тя е разположена на границата между Пазарджишко-Пловдивското поле и Старазагорското поле, на територия от 58 ха, на 8 км от град Чирпан и до нея се стига по асфалтов път.

Къща – музей „Пейо Яворов” гр. Чирпан

В центъра на Чирпан, на почетно и видно място, се издига паметникът на неговия патрон – Пейо Яворов. Пак в центъра на града е и родната му къща.

Най-старият манастир в Европа – „Св. Атанасий”

Малко извън Чирпан е най-старият манастир в Европа – „Св. Атанасий”, който според историята на създаването си все още има целебни свойства. Манастирът е основан през 344 г. от Св. Атанасий Велики, патриарх на Александрия. Мястото, където е основан манастирът е избрано не само защото е близо до стратегическия тогава път Константинопол – Сердика. То се намира в подножието на важана крепост, чиито останки се виждат и до днес над манастира, а също така и до тракийски нимфей.
Според научна експедиция, осъществена на 18 януари 2004 година от акад. д-р Росен Милев, това е първият манастир, основан по българските земи, и най-старият действащ и днес манастир на Европейския континент.
Манастирът е разположен над самото село Златна Ливада, на десния бряг на Стара река, сред красива природа.